Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare în anul 2006.

Depunerea cererilor
Până la 30.04
Evaluarea cererilor de către Comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu Comisiile de anchetă socială
15.04-14.05
Centralizarea cererilor la Comisia Centrală, prin intermediul portalului dedicat
10.05-27.05
Afişarea pe Internet a listei de cereri eligibile
11.05-01.06
Afişarea pe Internet a listei de beneficiari 2006
02.06
Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei de beneficiari
03.06 pâna la ora 18.00
Depunerea contestaţiilor
03.06-05.06
Rezolvarea contestaţiilor
06.06-22.06
Afişarea rezultatului contestaţiilor pe Internet şi în fiecare unitate de învăţământ
24.06 pâna la ora 18.00
Eliberarea bonurilor valorice
25.06-01.08
Achiziţionarea de calculatoare în termen de 30 de zile de la primirea bonului valoric
26.06-31.08
Depunerea copiilor după facturi şi procese verbale de predare-primire de către elevi-studenţi
26.06-20.09
Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, copiilor după facturi şi după procesele verbale de predare-primire spre decontare, la Comisia Judeţeană sau a municipiului Bucureşti, respectiv la Comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat
26.06-20.09
Afişarea şi actualizarea listei de operatori economici înregistraţi, împreună cu nr. de cereri primite
16.07-05.10
Decontarea către operatorii economici
16.07-25.10