Arhivă

 •  
 • 29 septembrie 2020: Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.
 •  
 • 11 iunie 2020: În secțiunea Rapoarte 2020 a fost publicată lista beneficiarilor normelor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2020,
  pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.
  Pentru anul 2020, numărul beneficiarilor este egal cu numărul solicitanților eligibili, respectiv 7.219.
  Selecția persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 s-a facut în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie,
  cu încadrarea în bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Stiințifice, conform HG nr.191/2019 pentru modificarea normelor metodologice
  pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii calculatoarelor. 
 •  
 • 9 martie 2020: Au fost arhivate rapoartele privind lista nominala a beneficiarilor,
  respectiv monitorizarea achizițiilor din 2019 conform cu nota MEN Nr.49/DPO/05.08.2019

  Înapoi la noutăți